> Hafan > Archebwch Nawr

Archebwch Nawr!

Defnyddiwch y dolenni ar y chwith i lawrlwytho ffurflen gais briodol (Unigol neu Grŵp) neu cymerwch ran mewn gweithgareddau yn CBWAC.

Cwblhewch y Ffurflen Caniat‚d Rhiant, a dychwelyd yr holl ffurflenni sydd wedi eu cwblhau i:

Ar gyfer Hwylio, Hwylfyrddio, Chychod Pŵer a RYA Theori:

 

Ar gyfer Rhwyfo, Pysgota a Saethyddiaeth:


Canolfan Hwylio Caerdydd
c/o Awdurdod Harbwr Caerdydd
Ty y Frenhines Alexandra
Cargo Road
Caerdydd
CF10 4LY

T: (029) 20 877 977
F: (029) 20 877 901
E: gweithgareddaudwr@caerdydd.gov.uk

Facebook - Canolfan Hwylio Caerdydd   Twitter - Canolfan Hwylio Caerdydd

Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd
Channel View
Jim Driscoll Way
Grangetown
Caerdydd.
CF11 7HB

T: (029) 2035 3912
F: (029) 2038 7107
E: mhnatiw@caerdydd.gov.uk