> Hafan > Pysgota Bras

Pysgota Bras

Mae Bae Caerdydd wedi datblygu yn bysgodfa fras iach gydag amrywiaeth dda o gynefinoedd a rhywogaethau pysgod a ddylai fod o ddiddordeb i bysgotwyr newydd a rhai sy'n hen law arni. Ymysg y rhywogaethau syn bresennol mae rhufellod, cochgangod, brwyniaid, draenog dŵr croyw, merfogiaid, carpiaid, rhuddbysgod a phenhwyaid.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Jon Taylor, Swyddog Datblygu Pysgota Awdurdod Harbwr Caerdydd - 029 2037 8161.

I lawrlwytho taflen a map - Click Here

Ar hyn o bryd caniateir pysgota o Barc Hamadryad ar Afon Taf, rhwng Parc Grangemoor a Pharc Sanatorium ar Afon Eli, ar Morglawdd, fel y dangosir ar y map.

                     

Yn ogystal hyn mae pedwar platfform yn arbennig ar gyfer pysgota ar Afon Elai uwchben Heol Penarth syn addas ar gyfer pysgotwyr ag anableddau. Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd yn gweithio er mwyn sicrhau cyllid i adeiladu llwyfannau ychwanegol mewn lleoliadau eraill.