> Hafan > Pysgota > Pysgota Bras > Trwyddedau

Trwyddedau Pysgota Bras

Maen rhaid i bysgotwyr 12 oed a throsodd gael Trwydded Bysgota Awdurdod Harbwr Caerdydd. Gellir prynu Trwyddedau Dydd , a Blynyddol o Ganolfan Ymwelwyr Bae Caerdydd a Chanolfan Hamdden Channel View.

Mae prisiau 2020/2021 (Ebrill-Mawrth) fel a ganlyn.

Tocyn Diwrnod Tocyn Blwyddyn
Pysgota bras Oedolion 8.80 Pysgota bras Oedolion 50.00
Pysgota bras Ieuectid 4.60 Pysgota bras Ieuectid 25.00
Pysgota bras Consesiynau 5.00 Pysgota bras Consesiynau 33.00

Maen rhaid i bob pysgotwr sydd dros 12 oed syn pysgota am eog, brithyll, pysgod dŵr croyw neu lyswennod yn Lloegr (heblaw am, yn Afon Tweed), Cymru neu Border Esk ai hisafonydd yn yr Alban gael trwydded gwialen bysgota Asiantaeth yr Amgylchedd.

Mae trwyddedau gwiail pysgota ar gael o Swyddfeydd Post yng Nghymru a Lloegr, ar-lein, trwy ddebyd uniongyrchol a thrwy ffonio 0844 800 5386.  Maer llinell ffn ar agor rhwng 8.30am ac 8pm bob dydd rhwng mis Mawrth a mis Medi a rhwng 8.30am a 6pm o fis Hydref hyd nes mis Chwefror.

Gellir hefyd prynu trwyddedau Awdurdod Harbwr Caerdydd o siopau pysgota lleol.

Cyflenwyr Trwyddedau Pysgota Awdurdod Harbwr Caerdydd

Canolfan Rwyfo Caerdydd

Canolfan Channel View,
Jim Driscoll Way

Caerdydd. CF11 7HB

Canolfan Ymwelwyr Bae Caerdydd

Rhodfa'r Harbwr, Bae Caerdydd

Caerdydd. CF10 4PA

Aspinalls Angling Supplies

36 Cross Street

Y Bari, Bro Morgannwg

Anglers Supplies

172 Heol Penarth

Caerdydd CF11 6NL

Arthur Bale & Sons

166a Heol Richmond

Y Rhath, Caerdydd CF24 3BX

Garry Evans

105-109 Whitchurch Road

Caerdydd CF14 3JQ

Green's Fishing Tackle

Bryn Road, Pontllanfraith

Y Coed Duon, Gwent NP2 2CY

Ewenny Angling Supplies

21 Coychurch Road

Pen-Y-Bont ar Ogwr

Victoria Park Angling

1 Victoria Park Road West

Caerdydd

Trwyddedau Blynyddol i Glybiau

Bydd trwyddedau blynyddol i glybiau ar gael o fis Ebrill.  Bydd trwydded flynyddol ar gyfer clwb yn caniatu i aelodaur clwb bysgota heb drwydded unigol Awdurdod Harbwr Caerdydd. Bydd gofyn i bysgotwyr gario prawf eu bod yn aelod or clwb.

Mae prisiau yn cychwyn ar 500 ar gyfer clybiau sydd llai na 50 o aelodau a hyd at fwyafswm o 2500 ar gyfer clybiau gyda mwy na 500 o aelodau.  Cysylltwch n Swyddog Datblygu Pysgota ar 029 2037 8161 am ragor o wybodaeth ac am ddyfyniad pris.