> Hafan > Pysgota > Pysgota Mr

Pysgota Mr

Caniateir genweirio mr ar Forglawdd Bae Caerdydd nawr, o fewn ardal ddynodedig or enw Parth Caniatu Genweirio Mr (gweler y map)

                          

Fodd bynnag, efallai bydd angen Caniatd i Bysgota unwaith y bydd y cynllun rheoli a seilwaith y drwydded wedi eu cwblhau. Yn y cyfamser, gofynnir i chi ddilyn y rheolau ar rheoliadau a thalu sylw penodol ir cyhoedd syn defnyddior ardal a sicrhau bod y Parth Genweirio Mr bob amser yn ln a thaclus.

Rhaid i enweirwyr ddilyn Rheolau a Rheoliadau isod Awdurdod Harbwr Caerdydd a chydymffurfio chyfarwyddiadau oddi wrth staff Awdurdod Harbwr Caerdydd wrth bysgota ar y morglawdd.