> Hafan > Pethau u dylech wybod amdanom

Pethau y dylech wybod amdanom!

Mae Canolfannau Gweithgareddau Dwr Bae Caerdydd yn cynnwys Canolfan Hwylio Caerdydd a Chanolfan Rhwyfo Caerdydd:

Canolfan Hwylio Caerdydd

Mae Canolfan Hwylio Caerdydd yn Ganolfan Hyfforddi arbenigol y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA) a sefydlwyd ym 1974 yng Nghronfa Ddwr Llanishen.

Bellach wedi'i leoli ar Forglawdd Bae Caerdydd, mae'r ganolfan hefyd yn Ganolfan OnBoard RYA, Canolfan Argaeledd RYA, yn cynnal Clwb tm15 ac mae ganddo Ribbon inSport o Disability Sport Wales. Mae hefyd yn ganolfan flaenllaw ar gyfer rhaglen Criw Rebels INEOS Ymddiriedolaeth 1851.

Canolfan Rhwyfo Caerdydd

Mae Canolfan Rhwyfo Caerdydd mewn lleoliad delfrydol ochr yn ochr Chanolfan Hamdden Channel View mewn cyfleuster pwrpasol yn Ne Caerdydd, ar gyrion Afon Taff.

Gyda'i llithrfa a'i bontyna u pwrpasol, mae'r dwr dafliad carreg o'r cyfleuster. Mae yna hefyd gysylltiadau rhagorol Llwybr Taff a gweddill Bae Caerdydd, yn ogystal rhwyfo, saethyddiaeth a laserblast.

Maer Ganolfan, syn cael ei rheoli gan Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi cyflwyno miloedd o unigolion, teuluoedd ac ysgolion i fyd cyffrous chwaraeon dŵr.

Maer Ganolfan yn cynnig ystod eang o gyrsiau a fydd yn eich cymryd o ddechreuwr pur i hyfforddwr llawn a chymwys. Darperir ar gyfer pobl o bob oed trwy raglenni cynhwysfawr, lle gallwch gael hyfforddiant yn wythnosol, neu trwy fynychu nifer o gyrsiau deuddydd.

Dros y blynyddoedd rydym wedi dysgu nifer o ysgolion, teuluoedd a sefydliadau eraill i hwylio a hwylfyrddio, ac mae nifer o gyfranogion yn dod yn l i wneud cyrsiau eraill i wella eu sgiliau.

Ymweld ni cyn archebu lle

I ddarganfod mwy, mae croeso i chi ddod i edrych o gwmpas. Efallai byddai gan arweinwyr grŵp, rhieni ac aelodaur grŵp ddiddordeb mewn cael taith o gwmpas y ganolfan a gwylior gweithgareddau.

Ein Staff

Maen staff ymroddedig wediu hymrwymo i sicrhau fod rhaglenni yn cael ei darparu ir safonau proffesiynol uchaf.

Mae gan yr holl hyfforddwyr gymwysterau Hyfforddwr Corff Llywodraethu Cenedlaethol or Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA) ar Undeb Canŵio Prydeinig (BCU), ac mae ganddynt y profiad angenrheidiol yn y gweithgareddau y maent yn eu goruchwylio.

Ein Cyrsiau

Rydym yn cynnig chwaraeon dŵr a gweithgareddau ar y tir ym Mae Caerdydd. Mae gennym yr holl gyfarpar sydd eu hangen arnoch ar gyfer amser diogel llawn hwyl.

Mae pob gweithgaredd yn amodol ar y tywydd a allai olygu canslo cwrs. Fodd bynnag, byddwn yn ceisio sicrhau ein bod cynnig lle i'n holl ymrwymiadau archebu os bydd rhaid canslo.

Archebu i Unigolion a Grwpiau

Os nad ydych wedi profi cyffro chwaraeon dŵr or blaen, dymach cyfle! Rydym yn darparu ar gyfer rhai heb brofiad a phobl frwdfrydig broffesiynol o 8 oed a hŷn. Gall pobl ifanc neu oedolion archebu lle yn unigol neu fel rhan o grŵp mwy gan ddewis dyddiadau, amseroedd a gweithgareddau. Gall y ddwy ganolfan dderbyn hyd at 35 o bobl. Bydd angen archebu lle am grŵp o fwy na 20 mor gynnar phosibl cyn y dyddiad.

Cysylltwch r ganolfan am ragor o fanylion.

Mynediad i Bawb

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu a darparu cyfleoedd i bawb, trwy ddarparu gweithgareddau anturus hygyrch mewn partneriaeth 'r Innovate Trust a RYA Cymru Wales, rydym yn cynnig sesiynau sy'n darparu ar gyfer ystod eang o anableddau

Ecogyfeillgar

Maer rhan fwyaf o bobl erbyn hyn yn fwy ymwybodol or effaith y cawn ar yr amgylchedd. Maer rheiny ohonom syn treulio ein hamser hamdden tu allan yn ymwybodol iawn o'r angen i amddiffyn yr amgylchedd naturiol trwy arfer ymarferion amgylcheddol cyfrifol. Mae gennym BS EN ISO 14001: Rheolaeth Amgylcheddol, safon rheoli amgylcheddol mwyaf cydnabyddedig y byd. Mae hyn yn cysylltu pholisi cynaladwyedd Awdurdod yr Harbwr a Chyngor Caerdydd.

Ein Prisiau an Cymwysterau

Rhestrir ein prisiau o dan bob cwrs. Mae prisiau cyrsiau yn cynnwys hyfforddiant, cyfarpar; llyfrau log a thystysgrifau lle bon briodol. Mae ffioedd ieuenctid yn briodol ar gyfer myfyrwyr rhwng 8 oed ac 16 oed.

Mae ein Cyrsiau Hwylio yn dilyn maes llafur RYA. Bydd pob myfyriwr yn cael y dystysgrif briodol, os cyrhaeddir gofynion y Cwrs.

Arlwyo

Argymhellir eich bod yn dod ch cinioch hun yng Nghanolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd os ydych yn dod am sesiwn diwrnod llawn. Gellir archebu cinio ar gyfer grwpiau wrth archebu lle. Mae angen o leiaf wythnos o rybudd.