> Hafan > Sut i gyrraedd yno

Sut i gyrraedd yno

Cliciwch isod ar gyfer cyfeiriadau penodol i bob Canolfan.

Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd (CGDBC)

Canolfan Hwylio CaerdyddCanolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd

I gyrraedd Bae Caerdydd a CBWAC or draffordd, gadewch yr M4 yng Nghyffordd 33 a dilynwch yr A4232 ir Bae gan adael ar y gyffordd 'r arwydd Parc Manwerthu Bae Caerdydd.

Dilynwch y saethau ar y map, ar hyd Ferry Road ac ir dde ar Jim Driscoll Way ac yna ir dde unwaith eto ir Ganolfan Gweithgareddau Dŵr.


Cliciwch ar y llun uchod
map am gyfarwyddiadau manwl
i Gaerdydd CBWAC


Cyfarwyddiadau i Ganolfan Hwylio Caerdydd

Click for detailed directions & map

Mae Canolfan Hwylio Caerdydd yn gweithredu o Adeilad yr Amgylchedd sydd wedi'i leoli ar ben gogleddol Morglawdd Bae Caerdydd.

I gyrraedd Bae Caerdydd or draffordd, gadewch yr M4 wrth Gyffordd 33 a dilynwch yr A4232 ir Bae gan ymadael wrth y gyffordd ar gyfer Parc Manwerthu Bae Caerdydd.

Dilynwch yr arwyddion am Benarth, gan groesi Afon Eli, a throi ir chwith wrth y goleuadau traffig. Cymerwch y troad cyntaf wrth y gylchfan gyntaf, yr ail droad wrth yr ail gylchfan ac ewch yn syth (yr ail droad) wrth y drydedd gylchfan. Dilynwch y ffordd ar hyd Marina Penarth (cofiwch am y mesurau arafu traffig) nes i chi gyrraedd y gylchfan y tu allan i Fwyty Old Custom House.

Cymerwch y troad cyntaf oddi ar y gylchfan ac yna trowch i'r chwith cyn i chi ddod i Faes Parcio'r Morglawdd.

Fe welwch rwystr awtomatig. Pwyswch y botwm galw i gysylltu ag adran Rheoli'r Morglawdd a dywedwch wrthynt lle rydych yn mynd a phwy ydych chi neu bwy ydych chi'n ei hebrwng.

Ar l i adran Rheoli'r Morglawdd wirio eich manylion, byddant yn codi'r rhwystr. Ar l ir rhwystr gael ei godi (a chyn belled nad oes unrhyw bontydd loc wediu codi) gyrrwch yn syth ar draws y lociau ac ar hyd y morglawdd nes i chi gyrraedd Adeilad yr Amgylchedd (adeilad arian mawr ar yr ochr chwith).

Pan fyddwch chi ar safler morglawdd, RHAID i chi ddilyn y rheolau canlynol:
Cyfyngiad cyflymder o 5mya dros y lociau a'r llifddorau ac wrth y Parc Sglefrio.
Cyfyngiad cyflymdra o 20mya ar hyd ffordd y Morglawdd
Rhaid ir goleuadau rhybudd fod YMLAEN drwy'r amser
Dim cerbydau ar y llifddorau os oes UNRHYW oleuadau pont ymlaen (hyd yn oed os yw'r rhwystrau wediu codi)

Cofiwch y gall fod nifer o gerddwyr a beicwyr ar y Morglawdd. Byddwch yn ofalus ar y safle, rhowch ddigon o le iddynt a pheidiwch gwthioch ffordd trwyr bobl.

Oni ddilynwch y rheolau hyn neu gyfarwyddiadau Staff Awdurdod yr Harbwr, ni chewch chi nach cerbyd fynediad yn y dyfodol.

Os ydych chin hwyr rhowch wybod i ni ar 07870 990927

Ein cod post ir rhai Sat Nav yw CF64 1TQ
(Byddwch yn cyrraedd y gylchfan olaf cyn Maes Parcio'r Morglawdd)

____________

Gall cerddwyr a beicwyr ddod o Benarth ar hyd y Morglawdd, neu o Gaerdydd trwy Rodfa'r Bae o'r Eglwys Norwyaidd / Stiwdios Dramar BBC.

Yr orsaf drenau agosaf yw Bae Caerdydd, sydd tua 15 munud i ffwrdd ar droed ar hyd Rhodfa'r Bae (heibior Eglwys Norwyaidd).