> Hafan > Rhwyfo > Llafnau Oedolion

Cyrsiau llafnau Oedolion - 2019

Llafnau Un

Cwrs Llafnau Un ywr cam cyntaf i ddysgu sut i rodli a rhwyfo. Ar y cwrs byddwch chin dysgu sut i ddefnyddio peiriant rhwyfo dan do yn effeithiol, dysgu sut i gael ar y dwr yn ddiogel a thechnegau rhodli yn unigol ac mewn criw. Bydd y cwrs hefyd yn eich helpu i ddod yn gyfarwydd r derminoleg sylfaenol am eich cwch a rhwyfau.

Bydd yr holl ddysgwyr yn dechrau ar yr un lefel, felly ni fydd pwysau i ddysgun gyflym. Bydd pawb yn gwneud camgymeriadau ond y peth pwysicaf yw cael hwyl, cwrdd phobl newydd a dysgu rhywbeth newydd ac os bydd gennych unrhyw bryderon bydd y rhwyfwyr hamdden wrth law i ddweud wrthych beth i'w ddisgwyl!

Profiad Cyn y Cwrs:   Dim

Hyd: 3 Boreau Dydd Sul Hyd: 3 Nos Dydd Llun *
Cost: 85 Cost: 85
Amser: 09:30 - 12:00 Amser: 17:30 - 20:00
Hyfforddwr cymhareb myfyrwyr i: 1:4 uch Hyfforddwr cymhareb myfyrwyr i: 1:4 uch
Dyddiadau 2017: Mawrth 5/12/19 Dyddiadau: Edrill 3/10/17
Edrill 2/9/16 Mai 1/8/15
May 7/14/21 Medhefin 5/12/19
Mehefin 4/11/18 Gorff 3/10/17
Gorff 9/16/23 Awst 7/14/21
Awst 6/13/20 Medi 4/11/18
Medi 3/10/17
Hydref 1/8/15


* - Bydd unrhyw Gwyliau Banc yn symud i ddydd Mawrth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch Mike Hnatiw neu Daniel John yng CBWAC.

Ffon: 02920 353 912 neu e-bost: mhnatiw@cardiff.gov.uk neu daniel.john@cardiff.gov.uk


Llafnau Dau

Mae cyrsiau Llafnau Dau yn ddilyniant o gwrs Llafnau Un. Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddatblygu ac atgyfnerthu eich sgiliau rhodli ymhellach fel unigolyn ac fel criw. Bydd unigolion yn symud o gychod sengl a chychod i bedwar i gychod hybrid sengl a dwbl erbyn diwedd y cwrs.

Profiad Cyn y Cwrs:   Llafnau Un

Hyd: 3 Boreau Dydd Sul Hyd: 3 Nos Dydd Llun *
Cost: 80 Cosb: 80
Amser: 10:00 - 12:00 Amser: 18:00 - 20:00
Hyfforddwr cymhareb myfyrwyr i: 1:4 uch Hyfforddwr cymhareb myfyrwyr i: 1:4 uch
Dyddiadau 2017: Mawrth 5/12/19 Dyddiadau: Ebrill 3/10/17
Ebrill 2/9/16 Mai 1/8/15
Mai 7/14/21 Mehefin 5/12/19
Mehefin 4/11/18 Gorff 3/10/17
Gorff 9/16/23 Awst 7/14/21
Awst 6/13/20 Medi 4/11/18
Medi 3/10/17
Hydref 1/8/15


* - Bydd unrhyw Gwyliau Banc yn symud i ddydd Mawrth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch Mike Hnatiw neu Daniel John yng CBWAC.

Ffon: 02920 353 912 neu e-bost: mhnatiw@cardiff.gov.uk neu daniel.john@cardiff.gov.uk


Llafnau Tri

Nod cwrs Llafnau Tri yw galluogi pobl sy'n defnyddio cychod hybrid i symud ymlaen i'r cychod rhwyfo sengl. Bydd y cwrs yn adeiladu ar y sgiliau sylfaenol a ddysgwyd ar gyrsiau llafnau un a dau a gwellar rheiny i alluogi cyfranogwyr rwyfo cragen rasio yn hyderus a diogel.

Profiad Cyn y Cwrs:   Llafnau Dau

Hyd: 3 Boreau Dydd Sul Hyd: 3 Nos Dydd Llun *
Cosb: 80 Cosb: 80
Amser: 10:00 - 12:00 Amser: 18:00 - 20:00
Hyfforddwr cymhareb myfyrwyr i: 1:4 uch Hyfforddwr cymhareb myfyrwyr i: 1:4 uch
Dyddiadau: Mawrth 5/12/19 Dyddiadau 2017: Ebrill 3/10/17
Ebrill 2/9/16 Mai 1/8/15
Mai 7/14/21 Mehefin 5/12/19
Mehefin 4/11/18 Gorff 3/10/17
Gorff 9/16/23 Awst 7/14/21
Awst 6/13/20 Medi 4/11/18
Medi 3/10/17
Hydref 1/8/15


* - Bydd unrhyw Gwyliau Banc yn symud i ddydd Mawrth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch Mike Hnatiw neu Daniel John yng CBWAC.

Ffon: 02920 353 912 neu e-bost: mhnatiw@cardiff.gov.uk neu daniel.john@cardiff.gov.uk