> Hafan > Rhwyfo > Cymdeithas Rhwyfo Ysgolion Caerdydd a'r Fro

Academi Rhwyfo Ysgolion Caerdydd ar Fro

Yn dilyn llwyddiant y cyrsiau llafnau ysgolion yn ystod yr haf rydym wedi sefydlu clwb rhwyfo llwyddiannus i ysgolion yng Nghanolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd.

Ar l ir rhai ifanc gwblhau cyrsiau Llafnau Un a Dau a chyrraedd safon gymwys mewn cychod cragen, rydym yn eu gwahodd i ymuno r grŵp ysgolion ar brynhawn Sul, ac ar nos ddydd Mawrth a Iau .  Noder nid yw cwblhau cwrs Llafnau 3 yn sicrhau mynediad i'r clwb, caiff pawb eu hystyried yn unigol.

Mae'r clwb ar agor gydol y flwyddyn, a chafwyd llwyddiant mewn regatas yng Nghaerwrangon, Caerloyw a Llandaf yn ystod haf 2013, 2014, 2015, a gobeithio y cawn lwyddiant ar lefel ranbarthol a chenedlaethol yn 2016.

Cynhelir yr holl sesiynau gan ein tm o hyfford dwyr proffesiynol.  

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch Mike Hnatiw neu Daniel John yng CBWAC.

Ffn: (029) 2035 3918 neu e-bost: mhnatiw@caerdydd.gov.uk neu daniel.john@cardiff.gov.uk