> Hafan > Rhwyfo > Rhwyfo Dan Do

Rhwyfo Dan Do

Os ydych erioed wedi bod mewn gym, maen siŵr eich bod wedi dod ar draws y Concept2 Indoor Rower. Maer peiriant rhwyfo dan do mewn gym, clybiau rhwyfo, ysgolion a chanolfannau hyfforddi Olympaidd ar draws y byd.

Mae rhwyfo yn ymarfer corff nad ywn effeithio ar y cymalau a chi syn rheolir cyfan. Gallwch rwyfo mor galed ag y mynnwch, maen ymarfer corff syn addas ar gyfer pobl o bob oed a phob cefndir. Mae cyfranogwyr wedi canfod mai rhwyfo ywr ymarfer corff gorau ar gyfer y corff i gyd syn rhoir lleiaf o straen ar y cymalau.

 • Maen ymarfer corff aerobig gwych
 • Maen ymarfer pob prif grŵp cyhyrau
 • Maen ffordd effeithlon o ymarfer corff ac yn ffordd wych o ryddhau straen
 • Maen cynnal eich pwysau heb roi gormod o bwysau ar eich cymalau ac yn ymarfer corff adfer da.
 • Gall fod yn ymarfer corff llosgi braster a cholli pwysau effeithiol iawn.
 • Maen ymarfer corff gydol oes, yn addas i bob oed.
 • Maen symudiad llyfn rhythmig syn ddiogel ac yn bleserus.

Maer cwrs hanner diwrnod yng Nghanolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd ar gael i bobl o bob oed, lefel ffitrwydd a phrofiad. Yn anad dim, bwriad y cwrs y dysgu dechreuwyr a chyfranogwyr mwy profiadol, sut i wella technegau a chael mwy o ddefnydd o'r peiriant.

Maer cwrs yn datblygu pedwar sgl craidd:

 • Cyflwyno rhai sydd heb unrhyw brofiad rhwyfo blaenorol ir peiriant au dysgu sut i rwyfo gyda thechneg dda
 • Nodi a chywiror diffygion technegol mwyaf cyffredin
 • Swyddogaethau syml y monitor perfformiad i gael y gorau o'r peiriant
 • Cynorthwyo unigolion i osod a chyrraedd golau heriol ond realistig
Dyddiadau: Ar Gais
Cost: 25

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch Mike Hnatiw neu Daniel John yng CBWAC.

Ffn: (029) 2035 3918 neu e-bost: mhnatiw@caerdydd.gov.uk neu daniel.john@cardiff.gov.uk