> Hafan > Rhwyfo > Llafnau Ysgol

Llafnau Ysgol

Gyda chefnogaeth yr Ymddiriedolaeth Steve Redgrave, bydd myfyrwyr yn ennill profiad mewn rhwyfo a rhodli yn dilyn Cwrs Llafnau Canolfan Gweithgareddau Dwr Bae Caerdydd.

Mae Llafnau Ysgol yn gwrs syn canolbwyntio ar sgiliau ymarferol, ac maen gymwys ir unigolion hynny nad ydynt erioed wedi rhwyfo na rhodli or blaen yn ogystal r rheiny syn brofiadol yn y gamp.

Maer rhan fwyaf or cwrs yn brofiad actif a disgwylir i ddysgwyr berfformion effeithiol mewn mathau gwahanol o gychod a dangos rheolaeth, rhwyddineb a chysondeb strociau.

Dysgir technegau diogel a chywir ar y peiriant rhwyfo dan do hefyd, syn helpu i ddatblygu dysg bersonol a sgiliau meddwl pobl ifanc.

Yn ogystal ag astudio mathau amrywiol o gychod, bydd myfyrwyr hefyd yn mynd i'r afael materion diogelwch a'u pwysigrwydd mewn cysylltiad rhwyfo.

Bydd dysgwyr syn dilyn y cwrs hwn fel arfer yn astudio TGAU neu Safon Uwch mewn Addysg Gorfforol, gan fod Rhwyfo bellach yn opsiwn ar gyfer astudio. Er hynny, nid ywr cwrs hwn wedii gyfyngu i astudiaeth TGAU neu Safon Uwch, a byddain cyflawni cyflwyniad gwerthfawr ir chwaraeon.

"Ers agor Canolfan Gweithgareddau Dwr Bae Caerdydd yn 2005, rwyf wedi cymryd rhan bersonol wrth ddatblygu cysylltiadau chwaraeon ag ysgolion uwchradd yng Nghaerdydd trwy Ymddiriedolaeth Steve Redgrave.
Maer grant wedi galluogi plant prifddinas Cymru i ddarganfod y gamp syn dod yn fwyfwy

poblogaidd sef Rhwyfo Dan Do.

Syr Steven Redgrave

Profiad Cyn y Cwrs:   Dim

Dyddiadau: Ar Gais Cysylltwch CBWAC am ragor o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch Mike Hnatiw neu Daniel John yng CBWAC.

Ffn: (029) 2035 3918 neu e-bost: mhnatiw@caerdydd.gov.uk neu daniel.john@cardiff.gov.uk