> Hafan > Hwylio > Hwylio Celfadau

Hwylio Celfadau

RYA Lefel 1: Cychwyn Hwylio

Gydar dewis o gwrs deuddydd neu ddosbarthiadau gydar nos am chwe wythnos, dymar cam cyntaf ar gyfer dechreuwyr neu ir rheiny sydd gwybodaeth sylfaenol. Byddwch yn dysgu lansio ac adfer, sut i hwylio ym mhob cyfeiriad a thechnegau a symudiadau hwylio syml. Ar ddiwedd y cwrs bydd gennych ddealltwriaeth o dechnegau trin cychod a gwybodaeth gefndirol.

Profiad Cyn y Cwrs:   Dim

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: 190
Amser: 09:30 - 16:30
2019 Dyddiadau: 26 / 27 Ionawr
9 / 10 Mawrth
20 / 21 Ebrill (Dros Dro)
22 / 23 Mehefin
10 / 11 Awst
19 / 20 Hydref
9 / 10 Tachwedd


RYA Lefel 2: Sgiliau Sylfaenol

Bydd y cwrs deuddydd neu chwe wythnos o ddosbarthiadau nos yn adeiladu ar yr hyn a ddysgoch ar eich cwrs lefel 1 ac yn gwella eich sgiliau hwylio. Byddwn yn canolbwyntio ar ddiogelwch, technegau a symudiadau hwylio ac adfer ar l troir cwch. Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gymwys i hwylio cwch gwynt ysgafn heb hyfforddwr.

Profiad Cyn y Cwrs:   Tystysgrif RYA Lefel 1 neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: 190
Amser: 09:30 - 16:30
2019 Dyddiadau: 16 / 17 Chwefror
18 / 19 Mai
13 / 14 Gorffennaf
14 / 15 Medi
7 / 8 Rhagfyr


RYA Lefel 3: Hwylio Gwell

Maer cwrs dau ddiwrnod hwn wedii ddylunio i atgyfnerthur sgiliau a ddysgoch yn ystod eich cyrsiau lefel 1 a 2 ac ar gyfer rhoi cynnig ar sgiliau newydd. Yn ystod y cwrs, byddwch y cyffwrdd pynciau yn y modiwlau uwch megis Sgiliau Morwriaeth, Dechrau Rasio a Hwylio gyda Hwyliau Trisgwar (Sbinacr).

Ar ddiwedd y cwrs dylech fod yn fwy hyderus och sgiliau wrth weithredur technegau a byddwch yn teimlon fwy parod i symud ymlaen gydar modiwlau uwch.

Profiad Cyn y Cwrs:   Tystysgrif RYA Lefel 2 neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: 190
Amser: 09:30 - 16:30
2019 Dyddiadau: TBC


RYA: Sgiliau Morwriaeth

Cwrs datblygu sgiliau lle byddwch yn dysgu am lansio ac adfer y cwch mewn gwahanol amgylchiadau, stopio, lleihau hwyl, adfer rhywun dros fwrdd llong ac angori. Ar l cwblhau byddwch yn gallu symud cwch ac yn gallu gwneud penderfyniadau cymwys mewn amodau cymedrol.

Profiad Cyn y Cwrs:   Tystysgrif RYA Lefel 2 neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: 190
Amser: 09:30 - 16:30
2019 Dyddiadau: TBC

Cysylltwch n swyddfa ar gyfer argaeledd a manylion pellach.
(Bydd angen o leiaf 3 pherson i wneud y cwrs hwn yn bosibl)RYA: Hwylio gyda Hwyliau Trisgwar (Sbinacr)

Ar y cwrs hwn byddwch yn defnyddio amrywiaeth on cychod anghymesur cyffrous, a byddwch yn dysgur cyfan sydd angen i chi wybod am hwylio gyda hwyliau trisgwar. Byddwch hefyd yn dysgur theori sydd ei angen i berfformion dda gyda hwyliau trisgwar a hwylion gyflym gydar gwynt.

Profiad Cyn y Cwrs:   Tystysgrif RYA Lefel 2 neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: 190
Amser: 09:30 - 16:30
2019 Dyddiadau: TBC

Cysylltwch n swyddfa ar gyfer argaeledd a manylion pellach.
(Bydd angen o leiaf 3 pherson i wneud y cwrs hwn yn bosibl)RYA: Dechrau Rasio

Ar l dysgu hwylio, efallai y dymunwch gychwyn rasio ac ymuno chlwb. Bydd y cwrs hwn yn dangos i chir sylfeini o sut i fynd or llinell gychwyn ac o amgylch y cwrs. Rydym yn cynnig yr holl sgiliau angenrheidiol i fwynhau rasio clwb gan gynnwys sut i ddefnyddio cyflymder cwch i'r eithaf a sut i gael y gorau ar eich gwrthwynebwyr.

Profiad Cyn y Cwrs:   Tystysgrif RYA Lefel 2 neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: 190
Amser: 09:30 - 16:30
2019 Dyddiadau: TBC

Cysylltwch n swyddfa ar gyfer argaeledd a manylion pellach.
(Bydd angen o leiaf 3 pherson i wneud y cwrs hwn yn bosibl)llyfrau hwylio dingi