> Hafan > Hwylio > Hwylio Celfadau

Hwylio Celfadau

RYA Lefel 1: Cychwyn Hwylio

Gyda’r dewis o gwrs deuddydd neu ddosbarthiadau gyda’r nos am chwe wythnos, dyma’r cam cyntaf ar gyfer dechreuwyr neu i’r rheiny sydd â gwybodaeth sylfaenol. Byddwch yn dysgu lansio ac adfer, sut i hwylio ym mhob cyfeiriad a thechnegau a symudiadau hwylio syml. Ar ddiwedd y cwrs bydd gennych ddealltwriaeth o dechnegau trin cychod a gwybodaeth gefndirol.

Profiad Cyn y Cwrs:   Dim

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: £200
Amser: 09:30 - 16:30
2020 Dyddiadau: 1 / 2 Chwefror
7 / 8 Mawrth
23 / 24 Mai
8 / 9 Awst


RYA Lefel 2: Sgiliau Sylfaenol

Bydd y cwrs deuddydd neu chwe wythnos o ddosbarthiadau nos yn adeiladu ar yr hyn a ddysgoch ar eich cwrs lefel 1 ac yn gwella eich sgiliau hwylio. Byddwn yn canolbwyntio ar ddiogelwch, technegau a symudiadau hwylio ac adfer ar ôl troi’r cwch. Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gymwys i hwylio cwch gwynt ysgafn heb hyfforddwr.

Profiad Cyn y Cwrs:   Tystysgrif RYA Lefel 1 neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: £200
Amser: 09:30 - 16:30
2020 Dyddiadau: 18 / 19 Ebrill
4 / 5 Gorffennaf


RYA Lefel 3: Hwylio Gwell

Mae’r cwrs dau ddiwrnod hwn wedi’i ddylunio i atgyfnerthu’r sgiliau a ddysgoch yn ystod eich cyrsiau lefel 1 a 2 ac ar gyfer rhoi cynnig ar sgiliau newydd. Yn ystod y cwrs, byddwch y cyffwrdd pynciau yn y modiwlau uwch megis Sgiliau Morwriaeth, Dechrau Rasio a Hwylio gyda Hwyliau Trisgwar (Sbinacr).

Ar ddiwedd y cwrs dylech fod yn fwy hyderus o’ch sgiliau wrth weithredu’r technegau a byddwch yn teimlo’n fwy parod i symud ymlaen gyda’r modiwlau uwch.

Profiad Cyn y Cwrs:   Tystysgrif RYA Lefel 2 neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: £190
Amser: 09:30 - 16:30
2020 Dyddiadau: TBC


RYA: Sgiliau Morwriaeth

Cwrs datblygu sgiliau lle byddwch yn dysgu am lansio ac adfer y cwch mewn gwahanol amgylchiadau, stopio, lleihau hwyl, adfer rhywun dros fwrdd llong ac angori. Ar ôl cwblhau byddwch yn gallu symud cwch ac yn gallu gwneud penderfyniadau cymwys mewn amodau cymedrol.

Profiad Cyn y Cwrs:   Tystysgrif RYA Lefel 2 neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: £190
Amser: 09:30 - 16:30
2020 Dyddiadau: TBC

Cysylltwch â’n swyddfa ar gyfer argaeledd a manylion pellach.
(Bydd angen o leiaf 3 pherson i wneud y cwrs hwn yn bosibl)RYA: Hwylio gyda Hwyliau Trisgwar (Sbinacr)

Ar y cwrs hwn byddwch yn defnyddio amrywiaeth o’n cychod anghymesur cyffrous, a byddwch yn dysgu’r cyfan sydd angen i chi wybod am hwylio gyda hwyliau trisgwar. Byddwch hefyd yn dysgu’r theori sydd ei angen i berfformio’n dda gyda hwyliau trisgwar a hwylio’n gyflym gyda’r gwynt.

Profiad Cyn y Cwrs:   Tystysgrif RYA Lefel 2 neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: £190
Amser: 09:30 - 16:30
2020 Dyddiadau: TBC

Cysylltwch â’n swyddfa ar gyfer argaeledd a manylion pellach.
(Bydd angen o leiaf 3 pherson i wneud y cwrs hwn yn bosibl)RYA: Dechrau Rasio

Ar ôl dysgu hwylio, efallai y dymunwch gychwyn rasio ac ymuno â chlwb. Bydd y cwrs hwn yn dangos i chi’r sylfeini o sut i fynd o’r llinell gychwyn ac o amgylch y cwrs. Rydym yn cynnig yr holl sgiliau angenrheidiol i fwynhau rasio clwb gan gynnwys sut i ddefnyddio cyflymder cwch i'r eithaf a sut i gael y gorau ar eich gwrthwynebwyr.

Profiad Cyn y Cwrs:   Tystysgrif RYA Lefel 2 neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 2 Ddiwrnod (Penwythnos)
Cost: £190
Amser: 09:30 - 16:30
2020 Dyddiadau: TBC

Cysylltwch â’n swyddfa ar gyfer argaeledd a manylion pellach.
(Bydd angen o leiaf 3 pherson i wneud y cwrs hwn yn bosibl)llyfrau hwylio dingi