Canolfan Gweithgaredd Dwr Bae Caerdydd a Canolfan Hwylio Caerdydd

Mae Bae Caerdydd, lai na dwy filltir o'r canol wedi datblygun lleoliad chwaraeon ynddoi hun sy'n ennyn parch eang. Gall rhai sy'n mwynhau chwaraeon dŵr o bob oed a gallu gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau mewn amgylchedd diogel a chyffrous. Mae Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd (CBWAC) wedi datblygu enw da a chryf am gynnal digwyddiadau uchel eu proffil ar y cyd i brif rl fel darparwr gweithgareddau. Pun a ydych yn hen law ar chwaraeon dŵr neun chwilio am rywbeth newydd i roi cynnig arno, gallwn gynnig amrywiaeth o ddewisiadau dŵr i chi.

Maer Ganolfan ym Mae Caerdydd yn cael ei rhedeg gan hyfforddwyr profiadol a chymwys syn gweithio i Awdurdod Harbwr Caerdydd. Maer Ganolfan wedi derbyn tystysgrif Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur (AALA), Cymdeithas Frenhinol Iotio (RYA), Cymdeithas Rwyfo Amatur Cymru (WARA) ai gydnabod gan Canŵ Cymru (CW) ac yn bartner allweddol ir 'RYA Cymru Wales' (RYACW).

Gobeithiwn eich bod yn mwynhau darllen am y cyfleoedd hyn a bod y wefan hon yn gam defnyddiol at gael y profiad o chwaraeon antur ym Mae Caerdydd.