Mae Bae Caerdydd, lai na dwy filltir o'r canol y ddinas, wedi datblygu’n lleoliad chwaraeon ynddo’i hun sy'n ennyn parch eang. Gall rhai sy'n mwynhau chwaraeon dwr o bob oed a gallu gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau mewn amgylchedd diogel a chyffrous yng Nghanolfannau Gweithgaredd Dwr Bae Caerdydd.

Mae Canolfan Hwylio Caerdydd a Chanolfan Rhwyfo Caerdydd wedi datblygu enw da a chryf am gynnal digwyddiadau uchel eu proffil ar y cyd â’i brif rôl fel darparwr gweithgareddau. P’un a ydych yn hen law ar chwaraeon dwr neu’n chwilio am rywbeth newydd i roi cynnig arno, gallwn gynnig amrywiaeth o ddewisiadau dwr i chi.

Wedi'i ardystio gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA), Rhwyfo Prydain, Cymdeithas Rhwyfo Amatur Cymru (WARA) ac yn cael ei chydnabod gan RYA Cymru Cymru a Disability Sport Wales, mae’r canolfannau ym Mae Caerdydd yn cael ei rhedeg gan hyfforddwyr profiadol a chymwys sy’n gweithio i Awdurdod Harbwr Caerdydd.

Gobeithiwn eich bod yn mwynhau darllen am y cyfleoedd hyn a bod y wefan hon yn gam defnyddiol at gael y profiad o chwaraeon antur ym Mae Caerdydd.