> Hafan > RYA Theori > Cymorth cyntaf RYA

Cyrsiau ar y lan y RYA

Maen ddigon gwir mai bod ar y dwr a 'gwlychu' yw un o'r ffyrdd gorau o ddysgu, fodd bynnag, weithiau mae angen ategu at eich gwybodaeth ymarferol drwy ddysgu yn y dosbarth. Gall cyrsiau ar y lan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA) helpu yn hyn o beth!

Rydym yn cynnal cwrs Cymorth Cyntaf CHF ar cwrs Tystysgrif Taith Fer (TTF) RYA drwy gydol y flwyddyn. Er y byddwn yn trefnu cyrsiau weithiau, rydym o hyd yn hyblyg, a gallwn drefnu cyrsiau i siwtio chi neu eich clwb/sefydliad.

Cymorth Cyntaf RYA Maer cwrs 1 dydd hwn yn gwrs pwysig iawn i unrhyw un syn mynd allan ar y dwr. Maer cwrs hwn yn cynnwys hen ffefrynnau o ran cymorth cyntaf ar y dwr, ynghyd ag ychydig o bynciau penodol megis sioc oer a hypothermia oherwydd trochi a/neu oerfel, salwch mr a dysychiad, cyngor meddygol neu gymorth drwy Amledd Uchel Iawn a gwasanaeth achub hofrennydd.

Radio Morol Amledd Uchel Iawn RYA - Mae'r Dystysgrif Taith Fer TTF Amledd Uchel Iawn yn hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau defnyddio radio morol amledd uchel iawn. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol ar gyfer y cwrs 1 dydd hwn, fodd bynnag bydd disgwyl i chi gyflawni ychydig o waith cyn mynychu'r cwrs. Bydd arholiad/asesiad yn dilyn y cwrs (ymarferol a theori) gan Asesydd RYA ar wahn, ond peidiwch phoeni, ni fydd mor anodd ag y mae'n swnio!Boating Books