> Hafan > Pysgota > Dysgu Pysgota

Dysgu Pysgota

Ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng dau ben gwialen? Eisiau gwybod sut i ddal mathau gwahanol o bysgod yn llwyddiannus? Does dim angen edrych ymhellach na Chanolfan Gweithgareddau Dwr Bae Caerdydd!

Gall ein hyfforddwyr FWA (Ffederasiwn Pysgotwyr Cymru) cymwys eich helpu ar eich ffordd gyda sesiynau blas mewn pysgota bras neu fr. Neu os hoffech gael cyflwyniad manylach gallant eich arwain tuag at gymhwyster OCN (Rhwydwaith y Coleg Agored) mewn pysgota.

Gall ein sesiynau blas fod ar gyfer unrhyw un o 6 oed a hyn a gallant bara am awr neu ddiwrnod cyfan mewn pysgota bras neu fr. Drwy weithio ar gymhareb fechan o 1 hyfforddwr i 3 chyfranogwr bydd hyn yn sicrhau bod pawb yn cael hyfforddiant o safon gan ddatblygu eu sgiliau au gwybodaeth yn gyflym.

Mae dyfarniad OCN wedii anelu at blant a phobl ifanc ac maen cymryd cyfanswm o 20 awr, a fydd yn rhoi gwybodaeth sylfaenol dda i chi am bysgota ar amgylchedd. Gan gofio y byddwch yn cael cymhwyster cydnabyddedig ar ddiwedd eich sesiynau i'ch rhoi ar y trywydd iawn ym myd pysgota!

Maer cwrs yn trafod pynciau fel daearyddiaeth yn ymwneud chylch y dwr a phatrymau tywydd. Bioleg yn ymwneud phlanhigion ac anifeiliaid sydd iw gweld yn yr amgylchedd, cadwyni bwyd, anatomir pysgodyn a thrin a thrafod pysgod. Maer cwrs hefyd yn edrych ar faterion eraill yn ymwneud physgota fel cryfder y llinell, defnyddio pwysau i gydbwyso arnofion, profi cromliniau gwialen a mesur dyfnder y dwr. Felly mae hyn yn rhoi gwybodaeth drylwyr i gyfranogwyr er mwyn mynd i amgylcheddau eraill a bod yn bysgotwr llwyddiannus.

Os hoffech drefnu lle ar y cwrs neu i gael rhagor o wybodaeth a phrisiau cysylltwch Jon Taylor ar 02920 353912 neu JonTaylor@caerdydd.gov.uk