Rhowch gynnig ar Hwylio yn ystod Ras Fr Volvo Caerdydd

Ydych chin chwilio am ffordd arall o fod yn actif yn yr awyr agored, neu am rywbeth y gall y teulu cyfan ei fwynhau? Os ydych, mae Canolfan Hwylio Caerdydd yn eich gwahodd chi ach teulu i Bentref Ras Fr Volvo ar Forglawdd Caerdydd, lle gallwch roi cynnig ar hwylio am ddim o ddydd Sul 27 Mai 2018 tan ddydd Sul 3 Mehefin 2018.

Bydd Canolfan Hwylio Caerdydd yn cynnal sesiynau Rhoi cynnig ar hwylio 30 munud o hyd rhwng 11:00 a 16:00.

Boed yn dod ar eich pen eich hun neun dod r holl deulu, bydd tm o hyfforddwyr cymwys a hwylwyr profiadol wrth law i fynd chi ar y dwr a chyflwyno hwylio i chi. Maer holl sesiynau am ddim, a darperir yr holl offer heb godi tl arnoch. Rhaid bod yn 8 oed o leiaf.

Does dim angen archebu ymlaen llaw. Y cyntaf ir felin fydd hi, a hynny ar y diwrnod wrth ddesg gofrestru pentref y Ras.

Maer sesiynau blasu hyn yn cael eu cynnal i nodi cam Caerdydd Ras Fr Volvo. Bydd gwyl AM DDIM o 27 Mai tan 10 Mehefin 2018 a bydd pentref y ras ar agor o 10am bob dydd.

Gydag amrywiaeth o adloniant, atyniadau ar thema Ras Fr Volvo a stondinau bwyd a diod, mae safle Pentref y Ras yn sicr o apelio at amrywiaeth o bobl yn edrych am ddiwrnod o gyffro.

Bydd blas Cymreig ar yr wyl, gyda chynhyrchwyr o Gymru yn cynnig bwyd a diod lleol o fariau yn cynnig cwrw crefft ir gwerthwyr bwyd stryd mwyaf poblogaidd. Yn bwysicach na hynny, dymar cyfle i roi croeso mawr Cymreig a dangos cefnogaeth ir timoedd fun ddigon dewr i gystadlu yng nghefnforoedd mwyaf heriol y byd am y wobr chwaraeon uchaf ei bri.

Gyda Bleddyn Mn, morwr o Gymru, yn hwylio Turn the Tide on Plastic, efallai cawn gyfle i weld ein harwyr lleol yn cystadlu.

Am fwy o wybodaeth am gam Caerdydd ar wyl, ewch i http://cymraeg.volvooceanracecardiff.com/